Foirne Taistil Scannán i Scoileanna

Tá sé seo ar fáil do ghrúpaí scoile a bhfuil spéis acu sa scannánaíocht.  Tabharfaidh gairmithe de chuid an tionscail scannánaíochta cuairt ar do scoil chun bunscileanna na scannánaíochta a theagasc agus a mhúineadh.  Is féidir foghlaim conas mioncheamaraí DV gairmiúla a oibriú, conas fuaim a thaifeadadh, conas soilse a úsáid agus, mar ghrúpa, conas scannán gearr a dhéanamh.

Teagmháil: Cuir glaoch ar Nuala ag 091 770748 nó cuir teachtaireacht ríomhphoist chuig projects@galwayfilmcentre.ie

 

Téigh chuig: www.galwayfilmcentre.ie/young-filmmakers/

 

 

Comhairle Chontae na Gaillimhe
Cóipcheart © Comhairle Chontae na Gaillimhe