Seirbhísí Uisce Foirmeacha & Ríomheolaíocht

Scéim Feabhasúchán ar Phíopaí Luaidhe Baile

Scéim Réamhfhóirdheontais Grúpscéimeanna Uisce

  • Foirm nua ar fáil chuir glaoch ar 091 509505 agus beidh sí ar fáil anseo le gairid.

Scéim do Sholáthair nó Feabhasúchán Riachtanach Soláthar Aonair 

  Fógra Príobháideachais an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil.

Grúpscéimeanna Uisce

  • G.W.3. Grúpscéimeanna Soláthair Uisce Eolas Ginearálta -  GCC-WS-06(MB1)-00
  • Deontas Uasghrádaithe do Ghrúpscéimeanna Uisce atá ann Cheana Féin Treoirlínte Iarratais -  GCC-WS-06(MB2)-00
  • Iarratas ar Dheontais Údaráis Áitiúil don Ghrúpscéim Soláthair Uisce -  GCC-WS-06(B)-00

Foirm Iarratas Ceangailte

Uisce Eireann Sonraí

Uisce Eireann Sonraí

Caomhnú Uisce

WC1 (Gaeilge) - Caomhnu Uisce le hAghaidh Gno

WC2 (Gaeilge) - Caomhnu Uisce le hAghaidh Feirmeacha

WC3 (Gaeilge) - Caomhnu Uisce le hAghaidh Scoileanna

Eile

 

GCC-WS-03(B)-00  - Deontas do Sholáthar nó Feabhsúchán Riachtanach Soláthar Aonair Uisce chuig Teach
GCC-WS-03(MB)-00  - Deontas do Sholáthar nó Feabhsúchán Riachtanach Soláthar Aonair Uisce chuig Teach Meabhrán Míniúcháin
GCC-WS-04(B)-00  - Comhaontú ar Chead Slí
GCC-WS-06(B)-00   - Iarratas ar Dheontais Údaráis Áitiúil don Ghrúpscéim Soláthair Uisce
GCC-WS-06(MB1)-00  - G.W.3. Grúpscéimeanna Soláthair Uisce Eolas Ginearálta
GCC-WS-06(MB2)-00  - Deontas Uasghrádaithe do Ghrúpscéimeanna Uisce atá ann Cheana Féin Treoirlínte Iarratais