tSeirbhís Cartlainne Foirmeacha & Ríomheolaíocht

Síol a Chur: Ó Chartlann go hEalaín : Foirm Chláraithe

Síol a Chur-Ó Chartlann go hEalaín 2018

Foirm Iarratais

Iarratas ar Mheastachán, 2022-03
Doiciméad um Fhreagra a Thabhairt ar Mheastachán – Seirbhísí, 2022-03Doiciméad um Fhreagra a Thabhairt ar Mheastachán – Seirbhísí, 2022-03
GCC-ARC-01(B)-00  - Seirbhís Chartlainne Foirm Nochtadh Faisnéise
GCC-ARC-02(B)-00  - An tSeirbhís Chartlainne Foirm Maidir le Nochtadh Faisnéise Íogaire a bhFaightear Rochtain Uirthi
GCC-ARC-03(B)-00  - Iarratas ar Chóipeanna Féinseirbhíse Digiteacha nó Fótagrafaíochta de Dhoiciméid Chartlainne
GCC-ARC-04(B)-00  - Dearbhú Cóipeáil Ábhair Chosanta ag Leabharlannaithe
GCC-ARC-05(B)-00  - Seirbhís Chartlainne Comhaontú Cóipeála
GCC-ARC-06(B)-00  - Dearbhú Cóipeáil ar Ábhar nach bhfuil ar fail go Dleathach don Phobal
GCC-ARC-07(G)-00  - Seirbhís Chartlainne Comhaontú Taisce
GCC-ARC-08(G)-00  - Seirbhís Chartlainne Comhaontú Taisce
GCC-ARC-09(B)-00  - Seirbhís Chartlainne Foirm Iarratais Chartlainne
GCC-ARC-10(B)-00  - Foirm Chlárúcháin Léitheora