Mótarcháin Foirmeacha & Ríomheolaíocht

Uaireanta oscailte oifig mótarchánach 2016

Foirmeacha
RF100A (Gaeilge) - Foirm Athnuachana Motarchanach
RF105 (Gaeilge) - ‌Fógra I dtaobh úinéireacht fheithicle a aistriú le mótardhéileálaí
RF111 (Gaeilge) - Athrú sonraí 
RF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc MotarchanachRF120 Iarratas ar Aisioc Motarchanach
RF134 Iarratas ar Athsholathar Doicimead RF150 (Gaeilge)
RF150 Dearbhu um Neamhusaid Motarfheithicle
RF150 C agus F
RF200 (Gaeilge) - Fógra aistriú úinéireacht fheithicle

RF700 Iarratas ar Cheadunas Tradala - Iarratas ar cheadunas tradala
TF100 Ceaduna Leantora no athru mionsonrai 
TF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriuTF200 Fogra maidir le huineireacht leantora a aistriu
TF300A Deimhniu aitheantais mheachain le haghaidh leantoir cineal cheadaithe 
TF300B Deimhniu aitheaantais mheachain le haghaidh leantora nach bhfuil faoi

Dearbhú
RF1-1 DEARBHÚ GUR FEITHICIL OILEÁIN AN FHEITHICIL
RF111A Dearbhu Earrai Amhain
RF3A DEARBHÚ MAIDIR LE FEITHICIL DHÍOLMHAITHE
RF5-1 DEARBHÚ MAIDIR LE hÚSÁID TALMHAÍOCHTA AMHÁIN
RF8C DEARBHÚ MAIDIR LE BUS ÓIGE

Íoslódálacha Eile
Replacement document fees (English)